Sommar badtider & priser

Stora & Lilla Blå – Familjebadet
Gäller 21 juni – 11 aug
Förmiddag  09:00 – 14:00
Eftermiddag 15:00 – 20:00

Vi stänger mitt på dagen för städning, så välj om du vill lösa entré för förmiddag eller eftermiddag. Sista insläpp är 1 timme innan stängningstid.
21 juni – 11 aug betalar alla gäster entré till familjebadet, fr o m 12 aug är det fri entré för hotellgäster. Stuggäster får fr o m 12 aug rabatt på ordinarie entrépris, och speciell prislista gäller för dig som besöker oss över dagen.

Sommarpriser entré till Stora Blå
Gäst över dagen

Vuxen
Entré: 150 kr

Senior
Entré: 100 kr

6-15 år
Entré: 100 kr

3-5 år
Entré: 60 kr

Hotell- och stuggäster

Vuxen
Entré: 100 kr

Senior
Entré: 100 kr

6-15 år
Entré: 70 kr

3-5 år
Entré: 40 kr