Klimato

Vi är anslutna till Klimato och använder oss av deras app som gör det lätt som en plätt att beräkna klimatpåverkan på maten vi serverar.

Vi beräknar måltidens exakta klimatpåverkan baserat på ingredienser, produktionsmetod och ursprungsland.

Dagens livsmedelssystem utgör 25% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det innebär att våra matvanor bidrar till 14 miljarder ton CO2e varje år.

Om klimatförändringarna fortgår riskerar vi att göra viktiga områden obeboeliga, tvinga folk på flykt, förstöra livsmedelssystem och ödelägga decennier av global ekonomisk och social utveckling.

Därför bryr vi oss och använder oss av deras verktyg dagligen i våra kök på våra fasta trerätters menyer och på vår a´la carte meny

Fråga oss gärna om dem.

Läs mer om våra paketmenyer Läs mer om klimato