Tanumstrand exteriör

En röd stuga med småbåtshamnen i bakgrunden

röd stuga, småbåtshamn, personer