Hållbara menyer

Hållbara menyer i våra restauranger

Oavsett vilken av våra restauranger du besöker äter du rätter från hållbara menyer. Vår köksmästare komponerar med medvetenhet i val av råvaror, timing och tillagningsmetod med hjärtat i hållbarhetstänk. Tillsammans med dig vill vi ha så låg miljöpåverkan som möjligt och skapa förutsättningar för hållbart resande. Vi kan faktiskt halvera dessa utsläpp genom att helt enkelt äta klimatsmart.

Låt oss hålla planeten lycklig – en måltid åt gången!

 

Innovation i köket – för en hållbar framtid

Den svenska måltiden har idag i genomsnitt 1.7kg CO2e, och för att vi tillsammans ska kunna uppnå FN’s globala hållbarhetsmål menar WWF att vi behöver uppnå ett snitt på 0.5kg CO2e per måltid. Med hjälp med våra vänner på Klimato har vi möjligheten att erbjuda en exakt kalkylerad CO2e-påverkan på våra rätter med hjälp av deras kalkylatorverktyg. Utsläppen för varje recept beräknas med hjälp av livscykelanalys (LCA). En LCA-beräkning visar de totala utsläppen för varje ingrediens. Databasen över klimatvärdena kommer från Research Institutes of Sweden (RISE) och innehåller CO2e-värden för mer än 750 olika ingredienser.
Det ger dig möjlighet att själv välja och där med vara med och bidra till att utveckla en hållbar destination tillsammans med oss. Ett effektivt sätt att minska matens klimatavtryck är att blanda eller ersätta kött med växtbaserade alternativ som bönor, linser eller ärter. Rörelsen för mer klimatsmarta matvanor har växt under de senaste åren och idag äter mer än hälften av Sveriges befolkning vegetariskt minst en gång i veckan.

Varför är detta viktigt?

Livsmedelsindustrin släpper idag ut ungefär 14 miljarder ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år, och står själv för hela 25% av den globala miljöpåverkan, vilket är nästan tre gånger mer än t.ex. textilindustrin. Det är upp till oss att visa vad vi vill genom att göra medvetna val. Att hålla koll på det på en daglig basis kan vara utmanande och vi vill göra det enkelt för dig att välja. Kalkylatorverktyget vi använder i köket beräknar påverkan på många olika faktorer – som ursprung, produktion, transport och om råvaran är ekologiskt odlad. Livsmedel går igenom flera steg under produktionen såsom jordbruk, förädling och transport. Alla dessa steg frigör olika nivåer av utsläpp till luft, jord och vatten.

Mätbarhet, kunkskap och omtanke är nyckeln

Vi gör rapporter varje månad för att följa vår utveckling och kunna ta bra hållbara beslut på alla nivåer. Har vi koll så kan vi erbjuda er koll, och det är nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete.

Om vi sätter 1 kg CO2e i perspektiv….
.. så motsvarar det 8km med en dieselbil, eller att kolla 70 säsonger av din favorit-TV-serie (om din TV drivs av förnybar energi).

Grön Konferens

Vi blir varma i hjärtat när ni bokar vårt mest hållbara konferenspaket Grön Konferens, där vi har vridit upp nivån på vårt hållbara mindset i alla kategorier. Till exempel erbjuder vi helt vegansk kost i form av vår Gröna Meny till både lunch och middag.