Green Key

Vi är certifierade av Green Key och jobbar kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete för att dra vårt strå till stacken gällande den globala omställningen som behöver ske för att bevara vår jord. Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och turistbranschen med fler än 3000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

 

En certifiering för specifikt anpassad efter hållbarhetskriterier för hotell

En logi- eller konferensanläggning miljömärkt med Green Key arbetar aktivt för att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningarna arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter. En Green Key-märkning visar gästerna att anläggningen gör skillnad för miljön.

Anläggningar som erhållit Green Key ska till exempel ha formulerat en miljöpolicy, arbeta med årliga miljömål för ständig förbättring, ha energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key.

Green Key har funnits i Sverige sedan år 2000, då den drevs regionalt i Hälsingland. 2003 tog Stiftelsen Håll Sverige Rent över ansvaret och märkningen blev nationell. Sedan 2016 administrerar Green Key Sverige driften av Green Key genom ett samarbete med Håll Sverige Rent och FEE (Foundation for Environmental Education). Håll Sverige Rent sitter i Green Keys svenska styrgrupp tillika jury där även SCR Svensk Camping, Svenska Turistföreningen samt Sveriges Ekokommuner finns representerade. Förutom Green Key driver Green Key Sverige även FEEs miljömärkning ”Blå Flagg för stränder och hamnar.

 

Green Keys mål och syfte är att:
  1. Öka användningen av miljövänliga och hållbara metoder i driften av logi- och konferensanläggningar, och därmed reducera den totala användningen av resurser.
  2. Öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet och skapa beteendeförändringar hos gäster, personal och leverantörer på enskilda anläggningar.
  3. Öka användningen av miljövänliga och hållbara metoder samt öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet, för att skapa beteendeförändringar inom turistnäringen i stort.

 

Vi är oerhört stolta över vår Green Key-märkning och ser den som ett kvitto på att vi hänger med i de rekommendationer som finns för vår bransch gällande hållbarhet. Ett steg i taget tar vi oss närmre en hållbar besöks- och turismnäring!