parkour

Pröva på Parkour

Klättra, spring och hoppa från ett hinder till ett annat!

Parkourbanan är framtagen tillsammans med professionella parkourutövare som har säkerställt att utrustningen erbjuder alla tänkbara moment. Hinder i naturen kan vara från träd, stenar, staket och murar till hustak, stolpar, bänkar och trottoarkanter. Parkour är en tuff akrobatisk sport – ett faktum som gör att parkour som idrott idag är starkt växande bland ungdomar i Sverige.

 

SPA Horisont

11 jul - 10:00 - 19:00

SPA Horisont

11 jul - 10:00 - 19:00

Bastun på bryggan är varm

11 jul - 10:00 - 19:00